Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 29 Numer roty: 510
Induccio. Item nobilis Albertus de Bagrowo debet iurare ad proximos terminos contra nobilem Dorotheam de Zdzychowýce pro dimidia quarta marca — Rotha:

Tako gemu etc. yakoʃme ne
ranczýl anÿ yeg møʃø zapol
czwarthi grziwnÿ