Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 29 Numer roty: 509
Induccio. Testes nobilis Lascz de Beganowo contra nobilem Andream de Dzýrsnÿcza: primus Zemantha Climÿøtsky, Derslaus filius eius Clÿmøtsky, Jacobus eius frater de Gunyce, Swyanch Nadarszýczsky, Johannes Chila de Nadarszyce, Boguchwal de Nadarszýce, Swyanchonis filius:

Thako gym etc. yako tho ʃwyad
czymi, yʃze czʃo ieʃt poʃzýekl løkø
pan yandrzey iako gy pan laʃcz
obʃzalowal, tho ieʃt poʃzyek
naʃwem prawem, gdzyeʃz ieʃt
dzerʃal pocoyne mymo trzy lata

Testes nobilis Andree de Dzýrsnycza contra strenuum Lascz de Beganowo: primus Dobrogostius Glowczinský, Barthossius Glowczýnsky, Albertus Gurowsky, Clemens Glowczinsky, Albertus subagaso Chudzyczsky, Stephanus Slaczczynský. — Rotha: