Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 29 Numer roty: 508
Induccio. Testes nobilis Bronissii de Cromolicze contra nobilem Lorek familiarem nobilis Jandral de Malgowo: Petrus Slachczynsky, Pasko Roszcowský, Nicolaus Podrzeczsky, Sandiuogius Godurowsky, Jacussius Podrzeczsky, Chwal Crosznynský — Rotha:

Tako gym pomoʃzy etc. yako tho
ʃwýadczø yʃze Broniʃz Cromoliczʃky newyal wdom pana lor
kowego anýe ucradl dzeʃan
czy grywen lorkowÿ , any the
go vʃzytku ma