Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 29 Numer roty: 507
Induccio. Testes nobilis Jacobi de Wlawa contra nobilem Andream de Gora: primus Michael thezaurarius Ostroweczsky, Janussius miles Jurcowsky, Lurandus miles Gluchowsky, Johannes miles Xansensis, Stanislaus miles Lowyanczský, Bariczka Jaraczewský.

I Tako gým pomoʃzy etc. yako
tho ʃwyadczø czʃo ieʃt yøl
pan iandrzeý wodø tho iest
wýtrzymano mymo trzy lata
niʃz ieʃt (prawem) [v]gabano

Induccio. Testes nobilis Andree de Gora contra nobilem Jacobum de Wlawa: primus Sambor castellanus Dzbanczensis, secundus subagaso Chudzyczsky, tercius Thomislaus Gandcowsky, Symon Szyrniczskÿ, Jassek Szýrniczský, Johannes Dzeczmarowský —Rotha: