Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 29 Numer roty: 501
Induccio. Testes nobilis Wyrzchoslawe de Penky contra Scarbymir de ibidem: primus Venceslaus de Sczepancowýcze, qui presens fuit, sed est sibi carnalis sororius &Swak&, secundus Johannes filius eius de Sczepankowo, qui presens fuit, sed est sibi nepos carnalis, Thoma Domaslaowýcz Drachowský, Jacussius Drachowsky, Nicolaus Drachowsky Jacussii frater carnalis, Swyanthoslaus Ÿelÿtowsky.

Tako gym pomoʃz yako
ʃmÿ bili przÿtem [bili] yako Scar
bimir wýrzchoʃlawo [b] ʃepal
targal y przeʃz[eʃ]trzý zagonÿ
rzuczýl

Testes nobilis Scarbimir de Penký contra Wyrzchoslawam de ibidem:
primus Blýdzbor de Ruszce, Troyanus de Ruscze, Derslaus de Golun, Janussius de Marcowyce, Janussius Goreczsky, Wyrzchosz de Ruszce: