Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 29 Numer roty: 498
Nobilis Janussius de Budzÿlowo debet iurare ad proximos terminos particulares contra nobilem Katherinam de ibidem:

Tako gemu etc. yʃze czʃo tam
dal penødze na dzedziczʃtwo [d]
tho dal ʃzýroke groʃʃz dwa
naʃcze grzýwen