Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 29 Numer roty: 495
Item nobilis Bodzantha de Chlapowo debet iurare contra Nicolaum de Poclatkÿ — Rotha:

Tako gemu etc. yako czʃo mýcolaý
pooral ʃeʃzcz broʃd tho ieʃt roʃoral
granýczø prawø.