Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 29 Numer roty: 493
Post matrem:

Tako gym etc. yako pýo
trek yeʃzerʃký ieʃt naʃz brath po
maczerzý Strøb ynaʃzego zawo
lanýa