Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 29 Numer roty: 492
Nobilis Petrus de Ÿeszorý ducit testes contra strenuum Paskonem de Campa pro et super uti idem Pasko honori eiusdem Petri detraxit, wlgariter &Oprzýganene& &òlachti&, videlicet duos honoriferos clenodii &Wczele&, duos post matrem de clenodio matris, videlicet &Trobi& et duos ad testimonium, quos poterit prevalere. Honoriferum rotha:

... Oprzýganene ʃlachti ... Tako gym pomoʃzy etc. yako pýotrek
yeʃzerʃký ieʃt naʃz brath ʃnaʃzego
ʃczÿtu ʃnaʃzey crwÿe y naʃzego za
wolanýa Wczela.