Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 29 Numer roty: 490
Nobilis Andreas de Bloszeÿe/wo// contra nobilem Jaroslaum de Mlini testes ducere debet pro medietate istius sortis, quam emit dominus Andreas in Conarske, quid sibi credere nollet, hoc debet adducere pro decem marcis solus pro viginti duo, pro triginta tres, pro quadraginta quatuor, quinquaginta quinque, sexaginta sex et eciam quid sexaginta excrevit sex, tali rotha:

Tako genu etc. yako tho ʃwÿaczczø
czʃo yeʃt cupil pan Jandrzey trzeczyø
czøʃcz Conarʃkego , [tho] pýenyandz
mý conÿem panczerzem, tho yeʃt
cupil prawim targem anýe dla
nýgednego powyʃzenÿa.