Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 29 Numer roty: 487
Nouaciuitas. Item strenuus Johannes de Nouaciuitate debet iurare ad proximos terminos particulares contra nobilem Petrassium heredem in Strzalcowo — Rotha:

Tako gemu pomoʃzý bog y ʃwâthy
+ [czomÿ o czomÿ obranczýl pÿotraʃz ] (czʃzo) (pýotraʃz) (mýal) (odʃtâ)picz
od ʃtampycz ʃwoýe czø
ʃczÿ (rancoÿemʃtwa) wbyeganowye (ʃwemu) (bratu) (laʃczewý ) na wÿeky
y tamo mÿ me ʃÿeʃtrze mÿal
wÿanowacz trzÿ ʃʃta grzÿwen
thegom go ya rancoyemʃtwa
proʃno nepuʃczýl anÿ gÿnego
wʃzýąl