Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 29 Numer roty: 485
Induccio testium Przespraw. Testes nobilis Przespraw de Strzalkowo contra nobilem Laurencium: primus Johannes Parussowskÿ, secundus Laurencius Stawskÿ, tercius Paulus Stawskÿ, quartus Mathias de Paruszowo, quintus Nicolaus Parusowskÿ, sextus Nicolaus Zachosczewycz de Comorze – Rotha huius:

Tako gym pomoʃzÿ etc. yako tho
ʃwyatczo yʃze wawrzýnecz ʃzedl
ʃedwema panÿczoma yʃzam
trzeczý wprzeʃzprawow ʃapuʃt
yporøbil ʃeʃczdzeʃanth drzewa
poʃpolitego