Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 29 Numer roty: 484
Induccio Dominici. Testes pro parte Dominici de Murzÿnowo contra laboriosum Mathiam de Murzÿnowo: primus Vincencius de Strzalcowo, secundus Stanislaus de Grodzecz, tercius Grzÿmala Mroczkowský, quartus Theodricus Mroczkowský, quintus Petrus de Roszkowo, sextus Sandziuogius de Roskowo — Rotha huius:

Tako gym pomoʃzy bog y ʃwâty
+ yako tho ʃwyaczczø yʃz czʃo
zayøl pyotr wlodarz dominikow
tho ieʃt zaýøl weʃzkodze wowʃz(e)[y]