Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 29 Numer roty: 483
Gnezna. Item Helena relicta quondam nobilis Sbilut de Gorka et Bronissius eciam de ibidem habent terminum ad terminos generales in Gneznam vel adventum regium, quid horum prius fuerit, pro defectu litere dotis. — Rotha precedentis:

Thako gim pomoʃzÿ etc. ýako
ʃzmÿ tho wýdzelÿ. iako ... [de d] dzeczmarowʃkÿ ieʃt
odbil Micolaýewý. ʃamo
trzecz dobitek ... iako tho ʃwÿadczÿmi [yʃzeʃmy]
iako. Marczÿn dzeczmarowʃký
ieʃt odbil micolaÿewi ʃamo
trzecz dobitek