Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 28 Numer roty: 481
Induccio testium ex parte nobilis Nicolai de Sobeszyrne contra strenuum Paskonem de Campa: primus Crzeslaus de Sobÿeszyrzne, qui presens fuit, secundus Johannes de ibidem, qui presens fuit, Woÿslaus de Nadarszÿcze tercius, quartus Woÿslaus de Gurowo, Sandziuogius Golczewsky, Bodzantha de Wÿnÿecz — Rotha huius:

Tako gim bog pomoʃz ÿ ʃwâthý
+ Jako przytem bili gdÿ pan
paʃek wʃzÿøl pyøcz grzywen (gr) pe
nødzy Micolaýewých Sʃzýrznik
wýʃʃeý nyʃlý prawo myal a
dwa matha przÿʃandz iʃz prz%tem
bilÿ ...