Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1397 Pisarz: 1 Numer roty: 48
Nicolaus Bloszeyew/sk//i iurabit contra Wiszak:

+ Jaco ma
manka neʃzandala pirzwe prawa vmne
niʃz ÿa vne