Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1417 Pisarz: 27 Numer roty: 478
Induccio Grabowecz. Testes nobilis Bartholomei de Grabowecz, quos ducit contra dominum Mathiam palatinum Kalisiensem: primus Jacussius alias Gosdz de Grabowicz, qui presens fuit, secundus Petrus frater ipsius germanus, qui presens fuit, tercius Janussius de Olszicze in testimonium — Rotha huius:

Tako gým pomozý bog etc.
Jacoʃzmý przitem býlÿ eze
Barthlomey neodbÿal ʃcota
woýthkowý aný coný rzâczy
pirzʃzʃchemʃkemu yako
tho ʃwatczą