Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 27 Numer roty: 477
Induccio Grzibowo. Testes pro parte nobilis Stanislai de Grzibowo et contra Nicolaum de Nadarszicze: primus Przeceslaus de Grzibowo, secundus Nicolaus filius Philippi de ibidem, tercius Johannes Orzeschek de ibidem, quartus Johannes Schimkowicz de ibidem, quintus Wodka de ibidem, sextus Stephanus Philipowicz de ibidem — Rotha huius:

Tako gym pomozý bog
Jako tho ʃwatczimÿ Jaco
micolaÿ dal Staniʃlaowÿ
[dwe] (trzÿ) ranÿ[e] czʃo gye woy
ʃznÿ oglandal