Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 27 Numer roty: 473
Iuduccio testium Stanislai de Micolayewicze. Testes nobilis Stanislai de Micolayeuicze contra Petrum de Gunicze: primus Mathias de Starcowecz, secundus Johannes de Labiszino, tercius Andreas de Colaczkowo, quartus Johannes de ibidem, quintus Czestko venator de Dambnicza, sextus Stanislaus de Micolayeuicze — Rotha huius:

Tako gým pomozi bog etc.
iako tho ʃwatczimi iako S
michna newzanla ʃrzebcza
zatą dzeʃancz grziwen czʃo
wýʃzey gynim dzewkam dal
zapoʃag