Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 27 Numer roty: 472
Induccio Grabowecz. Testes pro parte nobilis Bartholomei de Grabowecz contra laboriosum Johannem de Czolowo: primus Stephanus de Slachczino, secundus Petrus de ibidem, tercius Johannes de ibidem, quartus Bodzantha de Grodzedz, quintus Nicolaus de Woyaczewo, sextus Albertus de Grodzedz — Rotha huius:

Tako gim pomozi bog etc.
iako ʃwatczimi Jako Barthlo
meý neranyl Jana ʃczolowa
kmecza aný zamba wybil