Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 27 Numer roty: 471
Nota rotham, qua iurabit dominus Nicolaus de Pyanthcowo contra honestam dominam Nastaziam et Mathiam de Starcowecz ad proximos terminos particulares:

Tako gemu pomozi bog etc. Jaco
tamo mo% ʃcot drzewey nechodzil
wteý lancze aliʃz ʃcot drzewey macz
cow byl zagyanth ale tamo bý
la zapowedna lanka