Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 27 Numer roty: 469
Starczinowo. Nota rotam, qua iurabit dominus Nicolaus de Starczinowo contra nobilem Sýmonem de Podstolicze:

Tako mý pomozý bog etc. Jaco czʃo
Sýman wzanl conye Staniʃlaowý to ge
wzanl nameÿ dzedzine nachwaliʃziczach
aon granicze neprzeora