Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 25 Numer roty: 463
Wislauice. Johannes de Wisslawice ducit testes contra Mathiam kmethonem de Wisslauice, qui est domine Craÿne de ibidem, pro et super septem wlneribus non cruentatis alias &Syne& etc. Testes: primus Albertus de Wisslauice, secundus Johannes de Grzibowo, tercius Johannes Grzimala de Mroczkÿ, quartus Swanthomir de Wisslauice, quintus Iwanus de Schÿkÿ, sextus Thomas de Grzibowo etc. — Rotha:

Tako gim. b.p. iʃwanthi + ÿako tho
Swathczimÿ. czʃo. ʃø doʃtali ranÿ od
Jana. Maczeiewÿ. tho. mv ʃø. doʃtalo
za ÿego poczanthkem. ÿʃz zÿego ʃÿnem
pirweÿ bÿl.