Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 25 Numer roty: 462
Dambno. Item dominus Mathias castellanus Naklensis debet iurare contra dominam Sandkam de Ostrow in terminis particularibus proximis in Pisdri pro eo, quod eadem domina dum accionem deposuit dixit, quod iste kmeto tenetur ei XXX et quinque marcas etc. — Rotha:

Thako. mi. bog pomozi ÿʃwanthi +
ÿako. kedi pany (namø) zalowala. [na
kmecza oʃzitho], thedi. rzekla. aby
ÿeÿ bil. wynowath. (kmecz) pancz a trzi
dzeʃczy grzýwen etc.