Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 25 Numer roty: 461
Slachczino. Stephanus de Slachczino ducit testes contra dominam Dobrochnam uxorem Jaschconis de Szirnikÿ: primus Nicolaus de Woÿaczewo, secundus Wirzbantha de Grabouecz, tercius Derslaus de Czarthkÿ, quartus Pacoslaus de Grodzecz, quintus Bartholomeus de Grabouecz, sextus Albertus filius Czaslai de Grabouecz:

Thako gim. bog pomozÿ yʃwanthi +
ÿako tho ʃwathczimÿ. czʃo paný
namø zalowala. Opoltorigrzÿwnÿ
otho mø wprawo nyewʃtawyla
aʃz trzÿ lata mÿnanla etc.