Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 25 Numer roty: 460
Testes pro parte nobilis Mathie de Jaroczino contra Luthogneum de Cromolicze: primus Albertus de Chudzicze subagaszo, secundus Predborius de Lang, tercius Stanislaus de Lowanczicze, quartus Sandiuogius de Brzostowo, quintus Szegotha de ibidem, sextus advocatus Sczich de Potharszicze:

Thako gim. bog pomoʃzý yʃwâthy
ýako tho Swathczimÿ. yʃze lutho
gnew Scromolicz. thknanl koly
na maczcowe zemÿ [etc.] ʃczeʃcz
dzeʃʃanth ...