Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 23 Numer roty: 458
Testes nobilis ac strenui Pauli de Micuszewo: primus Thomislaus de Olesze, secundus Johannes &Stari& de Skampe, tercius Andreas Srzocos de Wangri, quartus Sandiuogius de Brudzewo, quintus Jaroslaus de Kosczankÿ, sextus Laurencius de Staw — Rotha:

Taco mi pomoʃzibog + Jaco
tho Swaczø Jacom brzitem
bil Jaco wiʃzotha caʃzal liʃth
pÿʃacz panu paʃkowi czo ten
liʃt mowÿ