Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 21 Numer roty: 455
Testes Jacussii de Ganszorowo contra Gneuomirum de ibidem: primus Stanislaus de Sdzichovicze, secundus Gregorius de Wislauicze, tercius Paulus de Szolecz, quartus Jacussius de Nadarszicze Szolecz, quintus Bartholomeus de Szolecz, Sextus Thch (!) de Szolecz. Rotha, qua iurabunt:

Taco nam poi Bog + Jaco tho
Swathczimi Jaco p Jacuʃzowÿe
agneuomirowýe [Sedg] Sgednanv
minąla ʃzą trzi latho czo gÿ bil
gneuomir otrzi grziwni obzalowal