Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 21 Numer roty: 453
Testes nobilis Czaslaw de Grabowecz, quos producit erga nobilem Johannem de Camppa: primus Janussius de Olszicze, presens, Wincencius de Mýeczewo, tercius Janussius de Skrinkÿ, quartus Nicolaus de Ganthcowo, quintus Johannes de Bnýn ultimus — Rotha:

Taco mý pomoʃzÿ B + Jacom
[tho] przitim bil Jaco Czaʃlaw
nyeʃzwąl napanu Janÿe Jÿnʃzÿ
ch pÿenądzÿ nýʃzthi czo narzącoÿ
mÿ dobÿl czo mu prawo ʃkaʃzalo
...