Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 21 Numer roty: 448
Rotha, qua iurabit domina Byeathca contra Johannem de Potarszicza:

Taco mi pomoʃzy B. +
Jacoʃzkom Ja ʃzaplaczila Jano
wi Sedleminʃkemv tho ʃwÿth
co czo liʃth gego mowil przeʃz
gego poʃzla prziʃzlanýe [y
li liʃth] liʃth geÿ Jego poʃz
ʃzel wroczil