Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 21 Numer roty: 447
Testes Stephani de Skamppe: primus Jaroslaus de Cosczmankÿ, Johannes de Strzalkowo, tercius Petrus de Parusszowo, quartus Petrus de Skamppe, quintns Nicolaus de Chwalicowo, sextus Derslaus de Czecuszewo:

Taco gim pomoʃzi B. + Jaco
tho Swathczimi Jaco oczbi ʃzą
maczeÿewÿ kthorÿe Rani doʃta
lÿ ti mu ʃzą doʃtali zagegopoczą
thkem Iʃz mv cząʃze nÿechczal
dacz czo Rąbil [Rąb] nagego
dzedzinÿe [an] aon ʃzą geÿ
dobial