Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 21 Numer roty: 445
Testes Anne de Stolowo: primus Bÿenak iunior de Jaraczewo, secundus Alexius de Prusszÿ, tercius Andreas de ibidem, quartus Andreas frater Bartholomeii de ibidem, quintus Swanthoslaus de ibidem, Maòz. — Rotha:

Taco gim pomoʃzý B. + Jaco tho
Swathczimi Jaco panÿ Anka nÿe
wÿpoʃzaʃzona Stolową ÿbila
wʃzÿwanu zaʃwego [Br] Bratha
Apobrathowÿ Smerczÿ nÿeda
la lath wýtrzmacz