Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 21 Numer roty: 442
Testes Pauli de Wislawicze contra Janussium de Lagewniký: primus Jacussius de Wýszslavicze, secundus Albertus de ibidem, Gregorius de ibidem, Stanislaus de Grzibowo, Johannes de ibidem, Nicolaus de Grzibowo — Rotha intus:

Taco nam pomoʃzÿ B +
Jaco tho ʃwathczimi Jaco tha
ÿeʃt pawlowa prawa Rolaÿa
czo yą pawel dal maczeÿowÿ
Oracz ta rolÿa nýgdi Januʃze
wa nýebila ani gÿe wʃzata
výe mal