Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1415 Pisarz: 21 Numer roty: 440
Testes nobilis Sandiuogii de Mÿelszino contra Sandiuogium de Brudewo: primus Jacobus de Wÿekowo, secundus Johannes de ibidem, Laszotha de ibidem, quartus Johannes de Micolaÿewicze, Wislaus de Madarszicze (!), sextus Nicolaus de Wÿekowo filius Martini.

Taco nam pomoʃzÿ B. +
Jaco tho Swathczimi Jaco Sand
dziuog nÿeiacal Nagego dze
dzyna y neýepoʃczwl mv Swÿnÿ
Gwaltem

Teste (!) partis adverse: primus Pasko de Mýcusszewo, secundus Albertus de Pÿotrowicze, Bronisz de Skampe, quartus Johannes de Slunczicze, quintus Laurencius de Staw Simonis, Jasko de Pÿetrowicze: