Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1415 Pisarz: 21 Numer roty: 436
Testes Katherine de Chwalicowicze contra Nicolaum de ibidem: primus Nicolaus de Czeluschczino, secundus Gardi, tercius Nicolaus Grzimpconis de Soleczna, quartus Janussius de Chalicowicze, quintus Johannes de ibidem, Laurencius de Stawe videlicet Nicolai.

Taco nam pomoʃzÿ Bog + Jacotho
Swthczini Jaco micolay nÿeoral kathe
rzinÿ Bliʃkoʃczÿ ale tu oral naʃweÿ
othczÿʃznÿe Gdze mÿedzą ʃzaʃzla [et]
Ageÿ colow [a] anÿ plotow Sgeý bli
ʃkoʃczÿ pobral pogeÿ wýkwpÿenu

Testes ex adverso: primus Albertus de Chwalicowicze, presens, Nicolaus de ibidem, tercius Sandecz, quartus Wrzczslaw Derslaus de Malochowo, quintus Przethslaus de Malochowo, Lenardus de ibidem: