Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1415 Pisarz: 21 Numer roty: 433
Budzilowo. Testes Janussii Budzilowskÿ contra Paskonem de Micusszowo: Gregorius de Romÿgewicze, Petrassnius de Slachczimo, presentes, tercius Bodzatha de Grodzewo, quartus Theodricus Mroczcowskÿ, quintus Palus de Crostÿ, sextus Palus Roscowskÿ — Rotha:

Taco nam pomoʃzÿ B. y ʃwâ
ti + Jacoʃmi przitim bili Jaco
Januʃz paʃcowi tego dnÿa liʃt
wracil kedi ʃnim Swowil. a
nam viʃzeÿ pączinathcze grzi
wem nÿewʃząl