Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1415 Pisarz: 21 Numer roty: 431
Malochowo. Testes Katherine cum filio de Malochowo contra Nicolaum de Chwalicowicze: primus Laurencius de Micolaÿeuicze, secundus Andreas de ibidem, tercius Johannes de Golczewo, quartus Mathias de ibidem, quintus Wancz Mÿcolawskÿ, sextus Swąsek Golczwsky — Rotha:

Jaco tho ʃwathczimi Jaco Mÿcolay
Swąl pozene dzeʃzącz grzÿwem
poʃzagv ipodzal ge gdze Czal