Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1415 Pisarz: 21 Numer roty: 427
Czoczicza. Testes Swathoslai de Choczicza contra Michaelem kmetonem de Vodniki: primus Dobrogostius Glowczinski, secundus Crzivosąnd de Gorka, tercius Nassągnew Czarthcowski, quartus Passzek Szoleczski, quintus Derslaus de Czarthki, sextus Stanislaus Szoleczski. Rota intus — Rota:

Taco nam pomoʃzi B. +.
Jaco to ʃwathczimi Jaco [ʃwatho
ʃlaw ] michal wÿʃnal ʃzą
Swąʃkowy przedprawem ÿ
przeproʃil go trzemi grzwna
mi Aʃza tim mu ʃwąʃek rzich
policzcow nÿedal.