Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1414 Pisarz: 21 Numer roty: 424
Testes domini Janussii de Lagewnikÿ contra Jacussium de Wislawicze: primus Przethslaus, presens, de Bodzeporowicze, secundus Nicolaus de Sroczino, tercius Dobrogostius de Glowczino, Johannes de Oczosnÿ, quintus Janussius de Gląbokÿe, sextus Nicolaus de Poklathkÿ — Rotha:

Jacom przitim bil Jaco Jacuʃz wpro
ʃil [L] vmnÿe Roku ÿʃzawąʃalmi
ʃzą pÿenądze dzewącz grziwem
poʃcze zaplaczicz