Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1414 Pisarz: 21 Numer roty: 423
Testes Femcze de Grabowecz: primus Johannes Bnÿnskÿ, qui causam gerebat, secundus Dobrogostius de Woÿaczewo, Johannes de Dzeczmarowÿcze, Johannes de Mroczkowicze, Wrzszbantha de ibidem, Johannes de Drzberkÿ — Rota:

Taco mi pomozʃzi Bog + Jacom Ja
wczinil Rok mÿedzi Fÿemką Amÿe
dzi Bartlomÿegem yʃze nÿemala
ʃtawacz koni aliʃz prawo przeʃzlo
powelczenoczÿ napirwe poroczkÿ
aon gye caʃal ʃobÿe poʃtawicz
niʃzli pravo przeʃzlo ...