Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: PY Rok: 1415 Pisarz: 20 Numer roty: 418
Testes Janusii Gorzeczski contra Craÿnam de Dzirsznicza: primus Nicolaus Swanowski &lowcze&, Jaszek Lubowski, tercius Thomas Lubowski, quartus Nicolaus Orzeszkowski, quintus Scarbimir Penkowski, sextus Virzchosz Ruszeczski.

... podkonye ... Jaco tho Swathcza Jaco [tho] Craÿ
na trzimala tý lanky trzidzeʃzczÿ
lath y trzÿ lata ʃpocoÿem oktoreʃz
naną pan Janyʃz ʃzaloval

Testes partis adverse: primus Petrasius Slachczinski, Stephanus ibidem, Crziwosand de Gorka, Nicolaus Slawanczski, Jaroslaus Slawanczski, Albertus Chudziczski &podkonye& — Rotha: