Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1415 Pisarz: 20 Numer roty: 415
Vangri. Testes Potencie de Vangri contra Dominicum de ibidem: primus Meczek de Vâgri, Drogoslaus de Vangri, Martinus de Nadarszicze, Wlodek de Nadarszicze, Swaszek de Golczewo, Jaroslaus de Staw — Rotha:

Jaco tho ʃwathczą iaco dominik
prziʃzedl ʃamowtor taco ʃdob
rim yedim iaco ʃʃam napotencieÿ
dzedziną yʃegnal geÿ plugy ʃgeÿ
dzedzini gwaltem