Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1415 Pisarz: 20 Numer roty: 413
Kotarba. Testes Pasconis Cotarbe de Srzem contra Nicolaum de Gradewo et filios eius: primus Nicolaus advocatus in Srzem, qui presens fuit, Thomislaus Vnaczski, Andreas Bariczka de Jeraczewo, Mathias Grabowyecz, Passzek de Krzecotowicze, Mathias de Starcowyeczski – Rotha.

Jaco pr(z)item bil iaco pavel cupil
kon vmikolaya ÿvyego dzeczi
([zacztirzÿ]) (zapolczawrthi) (grziwnÿ) aon mu gý [i] my&l przechowacz
doʃwatego marcina aon [v] odnego
wʃal zaplatą akona mu [i]nedal