Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1415 Pisarz: 20 Numer roty: 411
Starcowecz. Testes Nastcze Starkovyeczskeÿ contra Nicolaum Panthkowski: primus Stasszek Grabonowski, Mathias Grabowski, Bronisius de Grabovecz, Johannes Vyecowski, Jasszek Micolayowski, Petrus Micolayowski — Rotha:

Jaco to [ʃnami] ʃwathczimi iaco
micolaÿ pooral natrogich ʃta
yach podzewâczÿ zagonow