Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1415 Pisarz: 20 Numer roty: 410
Oszek. Testes Nicolai Osseczski contra Nicolaum Wsloczski: primus Potrasz de Stramicze, tanquam iudex, secundus Stanislaus de Grodzecz, tercius Bodzek de Grodzecz, quartus Sandiuogius de Roskowo, quintus Brzibislaus de Jaroslawki, sextus Stoslaw de Jaroslawki — Rotha:

Jacom ʃządza bÿl od micolaÿa ypo
magallem micolayowi vernego prawa
aon othnego precz odʃzedl. ...