Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1397 Pisarz: 1 Numer roty: 41
Sziman Coszuthszki iurabit:

+ Jacom
tego roku neotmowil grzegorzeui
czʃo kmothownø mal prawowacz