Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1415 Pisarz: 20 Numer roty: 409
Gorka. Testes honorabilis domini Nicolai Gorka contra et adversus Mathiam de Slawanczicze: primus Swaszek Bilina, Jacusius de Cotarbi, Petrasius Bruczkowski, Passek Badurczicz de Cuczini, Nicolaus Simlinski, Potrasz Simlinski — Rota:

Jaco tho ʃwathczą Jaco Micolai [J] od
bil gwaltem cząʃzą kządza mico
layovÿm lud(z)em ʃamoʃzoʃt tako do
brimi iako ʃʃam aʃedwemanacz
czema podleÿʃzÿmÿ