Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1414 Pisarz: 20 Numer roty: 407
Graboszewo. Testes Johannis Glowacz contra Symonem de Podstolice: primus Abraham, qui ipsum in trunco vidit, secundus Johannes de Brudzewo, tercius Johannes de Slunczicze, quartus Jaroslaus de ibidem, quintus Sadiuogius de Brudzowo, Jacusius de Malczewo — Rota:

Tako mi pomoʃzÿ bog + iacko to
ʃwatczą iako Syman prziyechal Sa
motrzecz ʃgednÿm tako dobrim aʃdru
gim podleÿʃzim gwalthem ÿʃwąʃal
yego czlowyeka [ywclodze] [yʃ] ywʃa
dzil gÿ wclodą ywclodzeʃm gy ya
vydzal yʃclodÿ wÿrączÿl. ...