Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1414 Pisarz: 20 Numer roty: 406
Slachczino. Testes Johannis de Slachczino contra Symonem de Coszvthi: primus Bodzatha Dzerszniczskÿ, secundus Johannes Dzberkowskÿ, tercius Stanislaus Grodzeczskÿ, Pacoslaus de ibidem, Dobrogostius Voyaezewskÿ, sextus Janussius — Rotha:

Jako tho ʃwathczim Jaco Jan nadobrovolneÿ
drodze nerval animu dal dwnaczcze policz
kow ani zgeko rakoymey verdunka wʃzal