Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1414 Pisarz: 20 Numer roty: 405
Testes. Item nobilis Nicolaus producit testes: primus Gÿwan de Szÿykÿ, secundus Theodricus Czassoltowo, tercius Petrasius de Slachczino, quartus Mathias Szdzichowicze, quintus Bogumil de Skrzinký, Bodzatha — Rota:

Tako gÿm pomoʃzÿ Bog + Jako tho
ʃwathczimi iaco Szandziuogÿ lowÿl rÿbÿ
gwaltem [d] wedwdzeʃtu namicolaÿowe
dzedzine.